Hipo
Pressrelease Liseberg
Monday, 14 December 2009 08:46

NEWS - LISEBERG SAMORDNAR JULEN MED HJÄLP AV HIPO:S SMS-BOKNINGSTJÄNST

HIPO levererar sin SMS tjänst- Resursen till ännu en kund, denna gång är det Liseberg Restaurant AB. Deras fast food avdelning som kommer att hantera jobbförfrågan, vakanser, ombokning och avbokning av sin personal med hjälp av HIPO:s sms-baserad bokningstjänst. Den tid som de personalansvariga idag lägger på att ringa, skicka e-post och leta igenom personallistor frigörs helt och hållet.

HIPO levererar sin SMS tjänst- Resursen till ännu en kund, denna gång är det Liseberg Restaurant AB. Deras fast food avdelning som kommer att hantera jobbförfrågan, vakanser, ombokning och avbokning av sin personal med hjälp av HIPO:s sms-baserad bokningstjänst.

Med Resursen sätts verkligen personalen i centrum. Tjänsten håller reda på vem som är tillgänglig och vem som är bokad. Den bekräftar bokade arbetspass och påminner så att personalen kommer till rätt plats och i tid. Allt helt automatiskt och rätt ner i personalens mobiler. Den tid som de personalansvariga idag lägger på att ringa, skicka e-post och leta igenom personallistor frigörs helt av Resursen.

”Sms är verkligen i sitt rätta element när det gäller snabba och korta budskap. Både företag och människor börjar förstå och ta till sig fördelarna med att kommunicera via SMS med hjälp av våra mobila tjänster, säger Mats Blomberg, vd på HIPO AB. Och fortsätter - med telefonen på fickan skapas frihet med hjälp av nya kommunikationsvägar. Nu slipper personalen missa viktiga jobbförfrågningar bara för att man är borta från hemmet”.

"Vår tid är dyrbar, med Resursen frigör vi tid och skapar utrymme för att arbeta med rätt uppgifter och kvalitet. Att nå ut till hela personalstyrkan (ordinarie och extra) på några sekunder och få löst akuta vakanser inom minuter är en styrka i vårt framtida personalarbete", säger Fredrik Löfgren, restaurangchef fast food.

Liseberg Restaurant AB, Fast Food, har 270 säsongsanställda och är en del av Lisebergs Restaurant AB. Lisebergs Restaurant AB driver restaurangverksamhet och övriga serveringar såsom caféer, parkkök, glasskiosker samt Lisebergs Teaterkassa inom nöjesparken. Lisebergs Restaurantaktiebolag omsätter cirka 230 miljoner kronor, har 80 årsanställda och drygt 900 säsongsanställda. Lisebergskoncernen har ca 370 årsanställda, ca 2 000 säsongsanställda och omsätter 840 miljoner kronor. Liseberg är i dag Nordens ledande turistattraktion med 3,2 miljoner gäster årligen.

HIPO AB, med säte i Göteborg, bildades 2005. Bolaget etablerades i Göteborg men har rötter från Helsingborg där utvecklingen av den kommunikationsplattform bolaget använder sig av togs fram. Bolaget utvecklar och marknadsför intelligenta och flexibla mobila kommunikationstjänster, bland annat under varumärket Mobydoo.se. Våra mobila tjänster skall ge direkt nytta och effekt. Men samtidigt skall de vara enkla och riskfria att använda. Läs mer om oss på www.hipo.se